Köpvillkor

 

Org. nummer: 559164-1955

Allmänt

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Skandinaviska Skönhetsinstitutet AB kallas nedan för Skönhetsinstitutet och köparen oavsett om det är privat eller juridisk person kallas kund.

Beställning

Beställningar kan göras via vår webbsida www.skonhetsinstitutet.se Det går även bra att skicka e-post till oss info@www.skonhetsinstitutet.se eller att besöka oss på vårt kontor på Jungmansgatan 16B i Malmö. Vid besök, var vänlig och ring innan. I den mån det går, ange produktnummer vid beställning för snabbare och lättare hantering.

Vi skickar din order mot en frakt på 160:- oavsett köpesumma. Gäller inom Sverige.

För utlandsförsändelser tillkommer alltid separat uträknad frakt som meddelas kund innan leverans.

Betalningsvillkor och Leverans

Betalning för order lagts i webbshop gör via Klarna. Köp på kontor betalas med kort eller faktura. Efter förfallodatum debiteras enligt lag en dröjsmålsränta 8% + ref. ränta. För varje betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift på 75 kr. Fakturor skickas alltid via mail såvida kund inte önskar att den ska skickas med post. Skickas fakturorna med post tillkommer en fakturaavgift då med 35:-. Levererade varor förblir Skönhetsinstitutets egendom tills full betalning erlagts.

Övrigt: Vi förbehåller oss rätten att justera priserna vid eventuella valutaförändringar. Vi förbehåller oss även rätten till produkt- och sortimentsändringar utan föregående avisering. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Alla priser anges exkl. moms.

Lagervara levereras inom 5 arbetsdagar, övriga varor 2 – 4 veckor. Skönhetsinstitutet tar inget ansvar vid försenad leverans av tredje part. Produkterna skickas alltid som spårbara paket. Minsta frakt är för närvarande 160:- exkl. moms. Det går även bra att hämta upp produkterna efter överenskommelse på vårt kontor på Jungmansgatan 16B Malmö. Anmärkningar på levererade varor skall göras inom 8 dagar efter varornas/fakturans mottagande.

Eventuell transportskada skall omgående vid mottagandet av godset anmälas till transportföretaget (direkt till chauffören). Inspektera därför emballaget väl vid mottagandet för en eventuell besiktning av transportföretaget.

Följande leveranssätt finns:

Paket – Företag: Paket levereras till företagets leveransadress. Sker vanligtvis vardagar mellan 07.00 – 17.00. Är du inte på plats under de angivna tiderna, meddela då detta till oss vid beställning. I annat fall kommer paketet att gå vidare till DHL då kunden får kontakta DHL för ny utkörning eller upphämtning på terminal.

Privatperson: Paket levereras till er hemadress, är paketet för stort/eller ni inte är hemma kommer avi genom Post Nord.

I butik: Kund kan välja att själv hämta ut sina varor i butik, dvs. Jungmansgatan 16B Malmö. Upphämtning på kontor sker genom bokad tid, kontakta oss på info@www.skonhetsinstitutet.se.

Oavhämtad försändelse

Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på terminal, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen.

Reklamationer

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan. Den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Du ska i så fall reklamera genom att maila info@www.skonhetsinstitutet.se.

Returer

Intakta returer krediteras till 80% för att täcka uppkomna kostnader. Varan måste vara oanvänd och i originalförpackning. Returen måste anmälas inom 8 dagar efter mottagandet av produkten. Frakter betalas alltid av kund. Beställda, ej utlösta försändelser, debiteras med fraktkostnader samt en expeditionsavgift på 150 kr exkl. moms.

Garantier

Våra produkter omfattas av 1 års garanti gällande material- och/eller produktionsfel. Förbrukningsmaterial omfattas inte av garantin. Skönhetsinstitutet utför alltid kvalitetskontroller på produkterna innan de lämnar vårt lager ut till kund. Garantin avser felaktigheter som uppkommit vid normalt bruk av produkten. För att kunna åberopa garantin måste kvitto kunna uppvisas för att kunna styrka inköpsdatum. För kunder som uppfyller garantikraven kommer Skönhetsinstitutet byta ut produkten. I samband med garantireparationen betalas frakter och eventuella merkostnader av kunden då det skickas till Skönhetsinstitutet. Skönhetsinstitutet betalar returfrakten till kund. Vid undersökning där inget fel kunnat påvisas betalas frakter tur och retur av kund samt undersökningskostnad. Kund ska alltid kontakta Skönhetsinstitutet innan produkten skickas in till oss. Kom ihåg att förpacka produkten väl (i kartong, ej papper eller plastpåsar) innan den skickas till oss för att undvika transportskador. Vi rekommenderar alltid att spara originalkartonger.Skönhetsinstitutet ansvarar inte för skador som uppkommit under transport pga bristfällig emballering utförd av kund. Garantin gäller inte för defekter och skador som uppkommit av felaktig hantering.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Ångerrätt

För dig som är konsument gäller distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att du tagit varan i fysisk besittning, d.v.s. mottagit leveransen.

Du som kund bekostar alltid returfrakten. Önskar du skicka varor i retur behöver du alltid ta kontakt med oss innan varorna skickas.

Gör du inte det, kan det bli krångel med fraktföraren angående returfrakten.

Skönhetsinstitutet förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall pröva om ångerrätt gäller eller ej. Vidare förbehåller vi oss rätten att debitera extra kostnader för hantering av ej kompletta returer.

Har du beställt flera varor gäller ångerrätten för hela eller delar av beställningen. Ångerrätt gäller inte för varor som tillverkas efter konsumentens särskilda önskemål eller specifikation.

För att ångerrätten ska gälla får du inte bryta varans förpackning mer än nödvändigt för att undersöka varan och varan skall vara i lika gott skick som när du fick den, det vill säga oanvänd och oskadd. Den beställda varan skall returneras i originalemballage. Vid ovårdad hantering har Skönhetsinstitutet rätt att genomföra prisavdrag för värdeminskning.

Vill du utöva ångerrätten ska du till oss skicka följande information: skriva ditt namn, din adress, telefonnummer samt e-postadress i ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post.

Om du önskar nyttja ångerrätten meddela det till oss via vår kundtjänst på info@www.skonhetsinstitutet.se så bistår vi med att ordna returen till oss. Det blir billigast så. Returfrakten bekostas av dig och ersätts inte av Skönhetsinstitutet. Du står risken för att varan skadas eller kommer bort under returtransporten. Varan ska vara oss tillhanda inom 30 dagar efter att du mottagit varan. Ej mottagen leverans eller ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer